אברהם קורנפלד | משְִׁקפָוֹנטְ

האביזר המיועד לשיפור וחידוד ראייתו של המרכיב, נשבר, נמעך והתפרק - ובכך הפך לצורות טיפוגרפיות מופשטות. האובייקט הפונקציונאלי הפך לחווייתי ומשְִׁקפָוֹנטְ מעודד את הצופה לחוות, לתהות ולהרגיש.


Avraham Cornfeld | Mishkafont
 
The device designed to improve and sharpen the wearer’s eyesight has broken, been crushed, and fallen apart — and is thus transformed into abstract typographic forms. The functional object has become experiential, and now Mishkafont encourages viewers to experience, ponder and feel

____________...
Powered by ActiveTrail