אורי בן צבי ומאיה בן דוד | לגלול אחורה

הפרויקט לגלול אחורה עוסק ביחסים שבין הארכיטיפ ההיסטורי של העדשה המגדילה לבין פעולת הגלילה המתקיימת כיום במכשירים דיגיטליים. לצד התבוננות בזכוכיות המגדלת הראשונות, שהיו למעשה מיכלי מים שעיקמו את קרני האור ויצרו הגדלה, אל מול המורכבות של יצירת עדשות כיום, נבחנו פעולות וחפצים המסייעים בהגדלה והקטנה. כיום, מסכי מגע מאפשרים הגדלה והקטנה אינטואיטיבית של טקסט או תמונה ואף מבטלים במידת מה את הצורך במשקפיים.


Ori Ben Zvi and Maya Ben David | Scroll Back
 
The project Scroll Back engages in the relationship between the historical archetype of the magnifying lens and the scrolling action featured in today’s digital devices. Alongside observation of the first magnifying glass, which was actually a container filled with water that refracted light rays and created magnification, in contrast with the complexity of lens manufacture today, actions and objects that aid magnification and minimization were examined.
Nowadays touch screens enable intuitive enlargement and reduction of text or images, and even obviate the
need for eyeglasses.


____________...
Powered by ActiveTrail