איתן שריף וסיגל ברנוביץ' | CONE OF (NO) VISION

נקודת המוצא לפרויקט היא הביטוי הגראפי-פיזיקאלי של המבט והפיכתו לחומר. ההשראה נלקחה מההבעה הגראפית בספרות הארגונומית ומהאופן ההומוריסטי בו מומחש שדה הראייה באיורי הקומיקס. המבט או ה - CONE OF (NO) VISION - הופך לגוף פיסולי שבראשו מורכבים המשקפיים והופכים ממתווך המשפר ראייה לגורם משבש וסתום ללא אופק או חזון. הבחירה באבן מעצימה את תחושת הכובד והסטאטיות והופכת את האובייקט הקל והנייד לאנדרטה של מבט. בדומה למבט האסור של אשת לוט אשר הפך אותה לנציב של מלח, CONE OF (NO) VISION הופך את המבט עצמו למונוליט של האבסורד.


Eitan Sharif & Sigal Baranowitz |  CONE OF (NO) VISION
 
This project’s point of departure is graphic-physical expression of a look, and transforming it into material. The inspiration is drawn from the graphic expression in ergonomic literature, and the humorous way the field of vision is depicted in comic book illustrations. The look becomes a sculptural body with eyeglasses attached to its head; thus the eyeglasses are transformed from vision enhancers to a distorting and incomprehensible element. The choice of stone heightens the sense of weight and immobility, transforming the light and mobile object into a monument of a look. Like the forbidden look of Lot’s wife – which turned her into a pillar of salt – these eyeglasses transform the look itself into a monolith of the absurd.

____________...
Powered by ActiveTrail