ורד קמינסקי

שני זוגות משקפי הגנה, עשויים חוטי כסף דקים ומשקלם קל מאוד. בטכניקת השתי וערב בחוט כסף ששולבה בשניהם, תמיד מתקיימים שני תנאים: הראשון - אין שני חוטים למעלה או למטה צמודים זה לזה והשני - כל הקצוות מולחמים אחד לשני ליצירת לולאות. הלולאות הסגורות מונעות את היתפסות המשקפיים בשיער ובבגדים ומוסיפות מימד נוסף שמטרתו לייצר מראה שלם, חזק ואפילו מפחיד, המגן על המשתמש.
רשת המתכת מאפשרת לראות דרכה אך לא מאפשרת לצופה מהחוץ לראות את עיני המשתמש.

 


 Vered Kaminski      
 
Two pairs of protective goggles made from woven silver wire. All the ends are welded to each other to create loops. The closed loops prevent the eyeglasses snagging in hair or clothes, and create a complete, strong appearance that protects the user. The metal mesh allows the wearer to see through it, but does not enable viewers on the outside to see the wearer’s eyes.

____________...
Powered by ActiveTrail