טל גור | טביעת עין

"...משקפיים עגולים
לי בקצה החוטם."
 
כך כתבה רבקה דוידית בשיר הילדים המוכר "עשר אצבעות לי יש".
וגם- אלו המרבים לשפשף עיניהם ולא להאמין...
השפשוף לא טוב לעין! מוטב להיות חמוש במשקפיים (כך אומר אריק)...


____________...

Tal Gur 
 
“…Round glasses on the tip of my nose…”
[Rivka Davidit, from the familiar Hebrew children’s song I Have Ten Fingers]

Eyeglasses can also be perceived as a piece of jewelry that maintains contact with multiple parts of the body, first and foremost with parts of the face. This project combines rings and optical lenses, and by means of design
addresses the jewelry aspects of eyeglasses and the new body movements that are likely to emerge with the new object.


____________...

Powered by ActiveTrail