יעקב קאופמן

מנקודת מבטו של קאופמן, המשקפיים הם מסיכה. מאפייני המסיכה צומצמו, דרך רצף של אמצעי ראייה שונים וייצרו ציר אבולוציוני, המסתיים במונוקל – אמצעי הראייה המינימלי ביותר. אובייקטים אלה הינם המשך לרצף העבודות שבהן עסק קאופמן במסכות המשטחים.
 


Yaacov Kaufman

From Kaufman’s perspective, eyeglasses are a mask. The characteristics of a mask have been reduced through a series of different vision devices and have created an evolutionary timeline, concluding with the monocle – the most minimal vision device. These objects are a continuation of the work in which Kaufman engaged in Pallet Masks.

____________...
____________...
DSC_1681a_600
Powered by ActiveTrail