לוקה אור | חלונות מפורסמים

ישנה אמירה רווחת ש"העיניים הן חלון לנשמה". משקפיים הם חלון קריא יותר מעיניים וגם כזה שאפשר להחליף. חלון למי שהיינו רוצים להיות. בפרויקט זה נבחנו המשקפיים כתחפושת של מישהו אחר, כלבוש איקוני תוך שחרור האילוצים הטכניים של עזר הראייה וצמצום האמירה האופנתית לקריקטורה פשוטה. כל קלף הוא אייקון של אדם או דמות המזוקקת למשקפיים שמסמלים אותה ובענידת הקלף על האף ניתן ללבוש לרגע את התחפושת. למשקפיים בקלף אין זגוגיות ואי אפשר לראות דרכם כי בחלון זה, רק המסגרת נוכחת.


____________...

Luka Or 
 
According to the popular saying, “Eyes are the windows to the soul”. Eyeglasses are a more readable window than eyes, and also one that can be replaced. A window to who we would like to be. In this project eyeglasses were explored as someone else’s fancy dress costume, as an iconic garment, while releasing the technical constraints of a vision aid, and reducing the fashion statement into a simple cartoon. Each card is an icon of a person or figure distilled into eyeglasses that symbolize him/it, and by placing the card on your nose you can wear the costume for a moment. The glasses on the card do not have lenses and you cannot see through them, because in this window only the frame is present.


____________...

Powered by ActiveTrail