מיכאל צינזובסקי | מסגרת בית - משקפיים באקסטרוזיה (חלק מסדרה)

מחשבות אודות עיצוב וייצור מקומיים של מסגרות משקפיים כפתרון חלופי לתעשיית משקפיים, שאינה קיימת בישראל. המחקר מנסה לפרק ולהרכיב את עיצוב האובייקט ולבחון את מקום המעצב, התעשיה, החומר, הטכנולגיה, התיפקוד, הצורה, תהליכי הייצור/יצירה, האובייקט כסימן ומסמן בראי העיצוב המקומי/ישראלי.
 
המחקר בוצע במסגרת התואר השני לעיצוב תעשייתי, בצלאל


Michael Tsinzovsky | Frame Work - Extruded glasses (part of a series)

Thoughts about the local design and manufacture of eyeglass frames as an alternative solution for the eyeglass industry, which does not exist in Israel. Underlying the research is an attempt to deconstruct and reconstruct the object’s design, and examine the place of the designer, the industry, the material, the technology, and manufacturing processes in the mirror of local design.

*The research was conducted as part of the M.Des Industrial Design program at Bezalel Academy of Arts and Design

 

____________...
____________...
Powered by ActiveTrail