סטודיו מג'נטה
 
משקפיים - משקפים או מראים? וראי - מראה או משקף ? האם המציאות שנגלית לנו היא העיקר או אולי הדרך בה אנחנו רואים אותה?
האם אנחנו רואים את המציאות או משתקפים בה? כמה המציאות שנקלטת על ידנו היא אובייקטיבית ועד כמה אנחנו "מערבבים" את עצמנו בתוכה? במשקפיים שלנו אנחנו לא רק מביטים החוצה אלא מפנים את המבט גם אל עצמנו.
לכאורה כולנו חשופים לאותה מציאות, אותו עולם ואותם מראות. ובכל זאת כל אחד בעצם משמש פילטר לעצמו, להסתכלות, להתבוננות וראיה. בחירת המיקוד והמינון הם בעצם סובייקטביים לגמרי. אנחנו בוחרים להתמקד בדברים שונים, בוחרים מהי הנקודה שממנה אנחנו רוצים להשקיף על המציאות ובוחרים מינון של עצמה וכמות. כל הבחירות הללו מכתיבות את המראות שנגלים לנו. כיוון המבט על ידנו מכתיב מה אנחנו רואים ואיך אנחנו רואים. במשקפיים שלנו הדרך בה אנו מביטים, "צינור" הראייה, חשובה לא פחות מהנקודה עליה אנו מביטים. באמצעים שלנו אנחנו מגלים מציאות, מציאות שקיימת סביבנו, אבל האם ראינו אותה קודם לכן?


חומר: נירוסטה


Magenta Workshop

This project focuses on the “channel” of vision, the different point of view that each and every one of us has — the look turned outward through the glasses, the look from the outside reflected in the glasses, and our own look into ourselves. It raises questions concerning subjective perception of reality, and wonders whether it is only the glasses that show us the reality around us.

סטודיו מג'נטה | Magenta Workshop
צילום: מיכאל פיש
Powered by ActiveTrail