ספי חפץ

למשקפיים אלה מסגרת חלולה וחתוכה, המאפשרת השחלת הרחבות נוספות לתוכה. המבנה הצינורי מאפשר את ביטול הצירים המחזיקים את הידיות ומרחיב את הדימוי האיקוני המקובל של המשקפיים.


____________...

Safi Hefetz
 
These eyeglasses feature a hollow and cut frame that enables additional extensions to be inserted into it. The tubular structure obviates the need for the hinges that strengthen the temples, and expands the accepted iconic image of eyeglasses.


____________...

Powered by ActiveTrail