עודד עזר ושני דבורה | אודה לים התיכון

המרחב המזרח-תיכוני הוא תוצר של חפיפה בין תרבויות שונות - צעירות ועתיקות. באמצעות הפניית המבט (קונקרטית ומטאפורית) אל מרחב זה ורקימת קשרים חזותיים חדשים, הנשענים על התודעה העברית והחזותית של המרחב המקומי ההיסטורי, מבקשת הכרזה לקיים קשר עין פורץ גבולות תרבותיים, לשוניים, טריטוריאליים ופוליטיים.
העיצוב משלב בין חידושי כתבים עבריים עתיקים ודוגמאות עיצוב מהמרחב האמנותי המזרח-תיכוני. הדיאלוג בין שתי הדמויות, מאזכר את דימויי העיניים המוכרים מימי מצרים העתיקה ומקבל משנה תוקף גם מן התוכן הניצב מאחוריו. אלה פרגמנטים משירו של יוסף עוזר, העורג לערי המרחב המזרח-תיכוני ומתעלם במפגיע מהגבולות שהוכתבו בידי המערב. הטקסט מופיע בפונט "קדים", שעוצב על ידי היוצר בהשראת כתב יד עברי-תימני קדום ומקבל על עצמו בדימוי זה את צורתן של קערות השבעה מאגיות מדמשק.
 
פונט: ׳קדים׳ מאת עודד עזר, 2013-2016
הטקסט מצטט חלקים משירו של יוסף עוזר, ״אֲנִי שָׁר בּאגַן הַיַם הַתִּיכוֹן״, 2006

 


Oded Ezer & Shany Dvora | Ode to the Mediterranean
 
The poster’s design seeks to maintain eye contact that breaches cultural, linguistic, and political boundaries, and combines revival of ancient Hebrew scripts and design patterns from the world of Middle Eastern art. The dialogue between the two figures references to familiar eye images from Ancient Egypt, and also gains further significance from the content positioned behind them. The text includes excerpts from a poem by Yosef Ozer who pines for the cities of the Middle East, and blatantly disregards the boundaries dictated by the West. The Kadim font of the text, designed by Oded Ezer and inspired by ancient Hebrew-Yemeni handwriting, appears in this image in the form of magical incantation bowls from Damascus.

Kadim font by Oded Ezer, 2013-2016
The text includes excerpts from a poem by Yosef Ozer, “Singing in the Mediterranean Basin”, 2006

____________...
Powered by ActiveTrail