עינת לידר

משקפי T Glasses הם דרך לראות ולהיראות אך לא בו זמנית. להבדיל ממצבם המקובל כאביזר נלווה וכתוספת, הם מוטמעים בחולצה ומאפשרים ללובשים או ללובשות (בהפגנה, מול עיניים חודרות וכדומה) להתחבא ולהציץ תוך כדי.


Einat Leader
 
These eyeglasses are a way to see and be seen, but not at the same time. In contrast with their accepted state as an accessory or addition, here they are blended into the shirt and enable the wearer (at a protest, when facing intruding eyes) to hide and peek out.

____________...
Powered by ActiveTrail