קובי סיבוני | Windy

הפרויקט שואב השראה מתופעה פיזיקאלית מוכרת – זרימת אוויר סביב כדור. כאשר הרוח פוגעת בגוף תלת מימדי, פועלים עליו כוחות גרר וכוחות עילוי (במקרה שהוא א-סימטרי). את אותם הכוחות מייצגים קווי זרימה. בעזרת מכשור מתאים אנו יכולים לראות את אותם הקווים ולייצג אותם בצורה גראפית.
הפרויקט נוצר כאשר ראיתי את אותם קווי זרימה בתרשים. בחרתי להשתמש בשפה הגראפית שהם יצרו ולשלב אותה במשקפיים שאעצב.

 

____________...
Koby Sibony | Windy
 
This project draws inspiration from a familiar physical phenomenon — the airflow around a ball. When the wind strikes the three-dimensional object, drag and lift forces come into play (if it is asymmetrical). In diagrams these forces are represented by flow lines. Using suitable instruments, these lines can be seen and expressed graphically. This language is incorporated into these eyeglasses.


Powered by ActiveTrail