שי ניפוסי| משקפיים למוזיאון 

משקפיים המיועדים לתצוגה במוזיאון. משקפיים כפסל.
ניגשתי למשקפיים מתוך חשיבה על צורה ועל יציקת חומר לתוך תבנית. במהלכים עדינים ושקטים פיסלתי בחומר, בשאיפה להגיע לקווים, חיבורים וצורות שלא היו מתאפשרות בטכניקת הייצור המקורית של חיבור בין משטחי חומר חתוכים, במקור משטחי אצטט. מסגרת המשקפיים מאופיינת בקו זורם המחבר בין האלמנטים ובנפח משתנה בקצה הזרועות. חתך המסגרת הוא עיגול וכל יחידה היא בגוון צבע אחיד. כרגע אין צירים.


שי ניפוסי | Shay Nifusi

Shay Nifusi | Glasses for the museum
 
Eyeglasses sculpted out of material, without hinges, which are not intended for the human face, but for display in a museum.
The connections and forms are made possible due to the technique of casting into a mold and sculpting the material, which were chosen by breaking free from the need to be a practical object.

Powered by ActiveTrail