logo__png-14_4
החלה ההרשמה!
חוגי עיצוב לילדים ולנוער 2020-2019

במוזיאון העיצוב חולון
DSC_1038-ANI...
מהתכנים שנלמד:
• חשיפה לעולם העיצוב, היכרות עם עבודות בולטות ומעצבים חשובים
• "שפת העיצוב": איך מעבירים מסרים על ידי שימוש בצורה ובחומר, בצבע ובמרקם?
• עיצוב ככלי לפתרון בעיות, תוך שימוש בערכי אסתטיקה, טכנולוגיה, שימור וסביבה
***
במהלך החוג המשתתפים יתכננו ויעצבו בעצמם מגוון פרויקטים
בסוף שנת הפעילות תתקיים תערוכה עם עבודות נבחרות של כל התלמידים!

מעצב צעיר | מתחילים

לכיתות ג'-ד'
בהנחיית אפרת בן יוסף, מורה מנוסה ומוערכת לעיצוב ולאמנות
ימי שני, 18:00-16:30
₪170 לחודש, 5 חודשים, 20 מפגשים

מעצב צעיר | בוגרים

לכיתות ה' - ו'
בהנחיית אפרת בן יוסף, מורה מנוסה ומוערכת לעיצוב ולאמנות
ימי שני, 20:00-18:30
₪170 לחודש, 5 חודשים, 20 מפגשים